ליאור בטיחות - ממונה בטיחות ושירותי בטיחות  
לשירות וייעוץ: 058-7886903

 שירותי: ממונה בטיחות, הדרכות בטיחות, תיק שטח כיבוי אש,
סקר סיכונים,ובטיחות אש בפריסה ארצית

תוכנית לניהול הבטיחות

בכל מקום עבודה בו מועסקים למעלה מ-50 עובדים חלה חובה לגבש תוכנית שנתית לניהול בטיחות

כמו כן קובעת התקנה כי יש לעדכן את התוכנית לפחות פעם בשנה וכן בכל מקרה שחל שינוי מהותי במפעל. 

מטרת התוכנית לניהול בטיחות הינה לקבוע שיטה פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה. התוכנית נועדה למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע,
לצמצם את הסיכונים ולמלא אחר 
דרישת החקיקה בנושא בטיחות ובריאות תעסוקתית.

חברת "ליאור בטיחות" מעניקה שירותי הכנת תוכנית לניהול בטיחות בפריסה ארצית. 

תוכנית לניהול בטיחות כוללת את הנושאים הבאים:

* תיאור מקום העבודה.

* מדיניות הבטיחות והבריאות של המפעל.
* ניהול הסיכונים במפעל - סקר סיכונים.
* ניהול תוכנית שנתית להדרכות בנושא בטיחות ובריאות תעסוקתית.
* בדיקות תקופתיות לציוד וחומרים.
* בדיקות רפואיות תעסוקתיות לעובדים רלוונטים.
* קביעת הרשאות וחידושן

* פעולות ומשימות נוספות לקידום הבטיחות בחברה.
* רשימת הוראות ונוהלי עבודה בנוגע לבטיחות ובריאות תעסוקתית.
* תיאור מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתית במפעל.

תוכנית לניהול בטיחות

תוכנית לניהול הבטיחות - סקר סיכונים:

עיקרן של תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית לניהול בטיחות) הוא תהליך של גיבוש מטריצת החלטות לביצוע סקר סיכונים.

במסגרת גיבוש הסקר מבוצע ניתוח סיכונים במשימות ותהליכים, מבוצעים פעולות יזומות לאיתור מפגעים, נערכים ניטורים סביבתיים,
לרבות סקרים מקדימים, נקבעים כללים לניהול שינויים, טיפול בממצאי ביקורת
והפקת לקחים מתאונות.
במקרים מסוימים נדרש הארגון, בנוסף לגיבוש תוכנית לניהול בטיחות, גם לקיים מערך לטיפול באירועי חירום במקום העבודה.
לכן ישנה חשיבות להדריך ולהכין מערך פעילות של נושאים לטיפול ופעילות במקרי חירום.

לחברת "ליאור בטיחות" יש ניסיון עתיר שנים בהכנת תוכנית לניהול הבטיחות. טובי המומחים שלנו יגיעו על אליכם לייעוץ חינם בבית העסק.
מובטחים לכם השירות והניסיון הטובים ביותר במחיר האטרקטיבי ביותר! 


 "ליאור בטיחות" - שירות ממונה בטיחות בעבודה
להכנת תוכנית לניהול בטיחות 
ולייעוץ אישי חינם התקשרו:
058-7886903


 
טואול - בניית אתרים