ליאור בטיחות - ממונה בטיחות ושירותי בטיחות  
לשירות וייעוץ: 058-7886903

 שירותי: ממונה בטיחות, הדרכות בטיחות, תיק שטח כיבוי אש,
סקר סיכונים,ובטיחות אש בפריסה ארצית


קורס נאמני
בטיחות

קורס נאמני בטיחות נועד להכשיר עובדים לשמש נאמני בטיחות על מנת ליצור סביבת עבודה נכונה ובטוחה. 

תפקיד נאמני הבטיחות הוא לאתר ליקויים בסביבת העבודה, לתקנם ולמנוע את הישנותם.
לפי חוק ארגון ופיקוח על העבודה, בכל מפעל שבו מעל 25 עובדים תוקם ועדת בטיחות שתורכב מנציגי המעביד ומנציגי העובדים, שהם נאמני הבטיחות.
אנו מספקים שירות של קורסי הסמכה לנאמני בטיחות, המועברים ע"י מרצים שהוסמכו לכך מטעם משרד הכלכלה, במחירים אטרקטיביים.
משך הקורס הינו 24 שעות, הנפרשים על פני שלושה ימים.

כמו כן אנו מקיימים הדרכות רענון בטיחות לנאמני בטיחות מוסמכים.
הקורסים מתקיימים אצלנו בחברה או בבית העסק של הלקוח, לפי בחירתכם.


מטרות הקורס:

* לספק מידע בנושא חקיקה, תקינה והוראות מרכזיות בכל הקשור לבטיחות בעבודה.
* להכשיר את המשתתפים ליצירת סביבת עבודה בטוחה ונכונה.
* להקנות למשתפים ידע בסיסי בנושא בטיחות, כך שיוכלו לעמוד בתנאי הבטיחות והגיהות במוסד שבו הם עובדים.

.

קורס נאמני בטיחות


הנושאים הנלמדים:

* יסודות תורת הבטיחות
* ארגון הבטיחות והגיהות במפעל
* מושגי יסוד בבטיחות
* שימוש נכון בציוד מגן אישי ושילוט נכון בסביבת העבודה
* בטיחות בשימוש בכלי עבודה
* חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו, פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה
* בטיחות בחשמל
* משטחי עבודה, דרכי גישה ומעברים
* טיפול בחומרים מסוכנים
* בטיחות באש - מניעת שרפות וכיבוי שרפות
 

* גורמים לתאונות עבודה 
* תקנות עבודה בגובה
* ארגונומיה
* עזרה ראשונה ורפואה תעסוקתית
* ציוד מגן אישי
* סקר סיכונים ומפגעים
* גיהות - בריאות תעסוקתית ומחלות מקצוע
* תנאים סביבתים בעייתיים (כגון חום, רעש, צפיפות, אבק) ודרכי ההתמודדות עימם

* מיגון מכונות
* מצבי חירום ואמצעי חילוץ
* בטיחות במלגזות וכלי שינוע
* בטיחות בעגורנים ובמכונות הרמה"ליאור בטיחות" - שירות ממונה בטיחות בעבודה
לשירות קורס נאמן בטיחות 
ולייעוץ אישי חינם התקשרו:
058-7886903טואול - בניית אתרים